ISO 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİBilgi, kuruluşunuzun faaliyetleri ve belki devamı için büyük bir önem taşır. ISO/IEC 27001 Belgesi değerli bilgi varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olur.

ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

ISO 27001 Kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını, görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir. Kurum tüm bu faaliyetlerin de içinde yer aldığı bir bilgi güvenliği politikası yayınlamalı ve personelini bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilinçlendirmelidir. Seçilen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin amacına uygunluğunun ve performansının sürekli takip edildiği yaşayan bir süreç olarak bilgi güvenliği yönetimi ancak yönetimin aktif desteği ve personelin katılımcılığıyla başarılabilir. ISO 27001:2013 Kimi İlgilendirir? ISO/IEC 27001, dünyanın hangi Ülkesinden veya hangi sektörden olursa olsun büyük küçük tüm kuruluşlara uygundur. Bu standart, finans, sağlık, kamu ve BT sektörleri gibi bilginin korunmasının büyük öneme sahip olduğu alanlarda özellikle gereklidir.

ISO/IEC 27001, BT taşeron şirketleri gibi bilgiyi başkaları adına yöneten kuruluşlar için de oldukça önemlidir, müşterilere bilgilerinin koruma altında olduğu güvencesini vermek için kullanılabilir.

ISO/IEC 27001 İle İlgili Terim Ve Kavramlar

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS): 

Bilgi güvenliğini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve geliştirmek için, iş riski yaklaşımına dayalı tüm yönetim sisteminin bir parçası.

Risk analizi:

 Kaynakları belirlemek ve riski tahmin etmek amacıyla bilginin sistematik kullanımı.

Risk değerlendirme:

 Risk analizi ve risk derecelendirmesini kapsayan tüm proses.

Risk derecelendirme:

 Riskin önemini tayin etmek amacıyla tahmin edilen riskin verilen risk kriterleri ile karşılaştırılması prosesi.

Risk yönetimi:

 Bir kuruluşu risk ile ilgili olarak kontrol etmek ve yönlendirmek amacıyla kullanılan koordineli faaliyetler.

Risk işleme:

 Riski değiştirmek için alınması gerekli önlemlerin seçilmesi ve uygulanması prosesi.

Uygulanabilirlik bildirgesi:

 Kuruluşun BGYS'si ile ilgili ve uygulanabilir kontrol amaçlarını ve kontrolleri açıklayan dokümante edilmiş bildir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurmanın Yararları

             • Bilgi varlıklarının farkına varma: 

Kuruluş hangi bilgi varlıklarının olduğunu, değerinin farkına varır.

• Sahip olduğu varlıkları koruyabilme:

 Kuracağı kontroller ile koruma metotlarını belirler ve uygulayarak korur.

• İş sürekliliği:

 Uzun yıllar boyunca işini garanti eder. Ayrıca bir felaket halinde, işe devam etme yeterliliğine sahip olur.

• İlgili taraflar ile barış halinde olma:

 Başta tedarikçileri olmak üzere, bilgileri korunacağından ilgili tarafların güvenini kazanır.

• Bilgiyi bir sistem sayesinde korur, tesadüfe bırakmaz. 
• Müşterileri değerlendirirse, rakiplerine göre daha iyi değerlendirilir.
• Kanun ve yönetmeliklere uyulduğunun bir göstergesidir. Yasal takipleri önler.
• Yüksek prestij sağlar.
• Ufak bir güvenlik ihlali bile çok yüksek maliyetlere yol açabileceği için, kontrollerin uygulanması ile maliyetleri uzun vadede düşündürmeyi sağlar
• Çalışanların motivasyonunu artırmakta ve yasal takipleri önlemeyi sağlar, Yüksek itibar sağlar
• Organizasyon için tüm seviyelerde bilgi güvenliğinin mevcudiyetini gösterir,
• Rekabet avantajı ve karlılığa bağlı imaj sağlar,
• Yasalara, Düzenlemelere, Sözleşme Şartlarına Uyumluluğu sağlar,
• Risk farkındalığı ve güvenliliğini sağlar,
• Bilgi varlıklarını ihtiyaca en uygun şekilde koruma altına almayı sağlar
• Bilgi varlıklarına yönelik tehditlerden koruyarak iş sürekliliği sağlar,
• Yetkilendirilmiş Yükümlülük Sertifikası almanızı ve yerinde gümrükleme yapmanızı sağlar (İhracat yapan firmalar için)

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi Kurma Aşamaları :

• Varlıkların sınıflandırılması,
• Gizlilik, bütünlük ve erişe bilirlik kriterlerine göre varlıkların değerlendirilmesi,
• Risk analizi,
• Risk analizi çıktılarına göre uygulanacak kontrolleri belirleme, 
• Dokümantasyon oluşturma,
• Kontrolleri uygulama,
• İç tetkik,
• Kayıtları tutma,

 

Geri Dön